Állandó kerámia-kiállításunk a hagyományos népi fazekasság legszebb termékeit mutatja be. A kiállítás területi tematikájú: minden tárlóban egy-egy fazekasközpont anyaga látható. Különösen értékesek a Kalotaszeget is ellátó zilahi és tordai központok edényei. Reprezentatív darabjai láthatók az észak-erdélyi és a székely kerámiának, valamint a barcasági szász és a bánffyhunyadi magyar kályhásmesterségnek is. Az Alföldről páratlan együttesként került bemutatásra egy mezőcsáti butella-csoport, de kvalitásos tárgyak képviselik a hódmezővásárhelyi, a mezőtúri, és a tiszafüredi kerámiaművészetet is. A kiállításban felföldi (gyöngyösi-pásztói, sárospataki) és dunántúli (sárközi, mohácsi) kerámia is szerepel.