Dr. Rozsnyai István 2007-ben határozta el, hogy magángyűjteményéhez közösségi hozzáférést biztosít. Ehhez egy kiállítóteremre volt szüksége, melyet édesapja, Rozsnyai István lelkipásztor ajánlott fel számára. A felajánlás után a Vértesi Református Egyházközség egy uniós pályázaton vett részt, melyen 63.000.000 Ft-ot nyert a felajánlott helyiség kiállítóteremmé alakítására.
Az infrastrukturális fejlesztés 2009-ben kezdődött és 2010-ben fejeződött be. A felújított épület műemléki környezetben, a klasszicizáló stílusú ún. Lédig-kúria mögött található. Ez a műemlékkúria 1998 óta az egyházközség idősgondozási intézményének ad otthont. Az egyházközség 2002-ben egy apartmansort épített a kúria mögé. 2010-ben ennek az apartmasornak az alagsori részén került kialakításra a kiállítóterem. Az épület felújítása után elkészült az állóvitrines rendszerű kiállítástechnika.
A pályázati támogatás lehetővé tette, hogy a meglévő helyiség kiállítási célú átalakítása mellett, ahhoz egy új, központi épület is hozzáépüljön. Ebben a kétszintes épületrészben kapott helyet az időszaki kiállítóterem, valamint a muzeális gyűjtemény fogadótere és kávézója. A kulturális örökségvédelem irodája által is felügyelt építkezés során fontos szempont volt, hogy a külső homlokzat a Lédig-kúria klasszikus stílusát kövesse.
A műemléki környezethez tartozó múzeumépület összesen 320 m² alapterületű. Ennek közel kétharmadát a kiállítótermek foglalják el, egyharmadában pedig fogadótér, műtárgyraktár, kiszolgáló-, és munkahelyiségek találhatók. A múzeumépülethez egy 2400 m²-es múzeumudvar is tartozik, melyet az egyház a fenti pályázat támogatásából egyrészt parkolóvá, másrészt parkká alakított. A múzeumpark kiváló helyszíne a kültéri múzeumi rendezvényeknek.
A kulturális tárca 2011-ben adott működési engedélyt a muzeális intézménynek, amely ekkor vette fel a Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény nevet. Az intézmény fenntartója a Vértesi Református Egyházközség.